W 2005 r. ukończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Od 2007 roku jestem asystentem w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Kliniki Chorób Wewnętrznych 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy.

W 2014 r. uzyskałam tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych, a trzy lata później w zakresie diabetologii. Od 2018 roku pracuję w Poradni dla Ciężarnych z Cukrzycą przy Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD).

Udzielam konsultacji w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii: diagnostyki, leczenia, przygotowania do leczenia operacyjnego, prowadzenia kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Pasje pozamedyczne to podróże, przyroda i muzyka.