Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Studia ukończył w 1998 roku. Staż specjalizacyjny odbywał w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy pod kierownictwem dr n. med. A. Okonia. W 2007 roku uzyskał dyplom specjalisty w dziedzinie okulistyki. W 2014 roku ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia na UMK w Toruniu. Od 2003 roku pracuje w Klinicznym Oddziale Okulistycznym 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego, a od 2012 roku jest jego Ordynatorem.

Specjalizuje się w chirurgii zarówno przedniego (m. in.: zaćma, jaskra, wtórne wszczepienie soczewki) jak i tylnego odcinka oka (witrektomia w powikłaniach cukrzycy, odwarstwieniu siatkówki, otworze plamki żółtej, błonie przedsiatkówkowej, przemieszczeniu soczewki).

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych szkoleniach i konferencjach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.