Od ponad dwudziestu lat opiekuję się małymi pacjentami.

Ukończyłam Akademię Medyczną w Bydgoszczy. Po rocznym stażu podyplomowym zrozumiałam, że najwięcej satysfakcji da mi praca z dziećmi. Doskonaląc wiedzę o chorobach pediatrycznych uzyskałam tytuł specjalisty chorób dzieci po dwóch egzaminach specjalizacyjnych ( I o i II o ).

Przez wiele lat pracowałam w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, gdzie rozszerzając swoje zainteresowania schorzeniami wieku rozwojowego, uzyskałam specjalizację z gastroenterologii.

Obecnie zatrudniona jestem na stanowisku asystenta w Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie przeprowadzana jest diagnostyka schorzeń przewodu pokarmowego. Ponadto służę pomocą Pacjentom i ich Rodzicom w Przyklinicznej Poradni Gastroenterologicznej.

W 2015 roku zdałam kolejny egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty z zakresu gastroenterologii dziecięcej.

Śledząc aktualne doniesienia medyczne i uczestnicząc w wielu konferencjach stale uzupełniam swoją wiedzę na temat schorzeń przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży.

Jestem autorem ponad 100 publikacji medycznych o tematyce gastroenterologicznej. Posiadam tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. Przedmiotem mojej pracy doktorskiej były zagadnienia związane ze schorzeniami przewodu pokarmowego występujące u dzieci i młodzieży.

Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem pracuję ze Studentami na stanowisku starszego adiunkta na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.