Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Studia ukończył w 1998 roku. Staż podyplomowy odbywał w 111 Szpitalu Wojskowym w Poznaniu. W 2003 roku uzyskał dyplom specjalizacji pierwszego stopnia w zakresie medycyny lotniczej. W 2006 roku został wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne w dziedzinie medycyny pracy. Staż specjalizacyjny w dziedzinie okulistyki odbywał w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy. W 2007 roku uzyskał dyplom specjalisty w dziedzinie okulistyki. Aktualnie pracuje w Klinicznym Oddziale Okulistycznym 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy.

Zajmuje się:

  • chirurgią oka
  • laseroterapią
  • kompleksową opieką nad pacjentami okulistycznymi
  • posiada uprawnienia do badań kierowców i kandydatów na kierowców
  • posiada uprawnienia do badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń

W 2014 roku uzyskał certyfikat w zakresie medycyny estetycznej: iniekcja toksyny botulinowej oraz techniki implantacji kwasu hialuronowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych szkoleniach i konferencjach medycznych.