Studia medyczne ukończył na Akademii Medycznej w Gdańsku w roku 2006. Tajniki medycyny zgłębiał też podczas 8-miesięczengo pobytu na stypendium na Uniwersytecie w Turku w Finlandii. Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z 10 Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Bydgoszczy. Karierę zawodową rozpoczynał w Klinice Chorób Wewnętrznych, gdzie w roku 2013 uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, zdając egzamin specjalizacyjny z najlepszym wynikiem w Polsce. Zainteresowania chorobami płuc pogłębia pracując od 2013 r. w Oddziale Klinicznym Pulmonologii i Alergologii 10 WSK. Po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego m.in. w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ponownie najlepiej w Polsce zdał egzamin specjalizacyjny i uzyskał tytuł specjalisty chorób płuc.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP) i Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS) oraz regularnie uczestniczy w kursach, zjazdach i konferencjach. Przez kilka lat pracował także w hospicjum domowym Domu Sue Ryder w Bydgoszczy, niosąc pomoc pacjentom podczas ich ostatnich chwil. Wiedząc jak ważna jest dobra komunikacja z pacjentami, stara się rozwijać tzw. kompetencje miękkie poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach w tym zakresie. W chwilach wolnych lubi podróże – zarówno te bliskie rowerem na spływ kajakowy w Bory Tucholskie czy w Tatry, jak i te dalekie do innych krajów.