Edukacja i doświadczenie zawodowe

W 2008 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskałam dyplom lekarza. W roku 2009 rozpoczęłam szkolenie specjalizacyjne z pediatrii w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. W roku 2015 uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, a w roku 2019 tytuł specjalisty w dziedzinie immunologii klinicznej.

W roku 2017 uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

Od roku 2009 jestem związana z Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywałam równolegle w poradniach dziecięcych, nocnych ambulatoriach i szpitalnym oddziale ratunkowym dla dzieci.

Aktywnie uczestniczę w sympozjach krajowych i międzynarodowych dot. Pierwotnych Niedoborów Odporności (PNO).

Podążając za myślą Sydney’a Brenner ‘’Postęp w nauce zależy od nowych technik, nowych odkryć i nowych idei, prawdopodobnie właśnie w takiej kolejności’’, od kilku lat skupiam się na immunologii, gdyż ta gałąź medycyny w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie. Immunologia kliniczna to z pozoru dziedzina wąska, skupia pacjentów z niedoborami odporności i chorobami autoimmunologicznymi. Jednocześnie, diagnozowanie chorego z podejrzeniem niedoboru odporności lub zaburzoną równowagą układu immunologicznego pozwala wciąż, a wręcz wymusza spojrzenie holistyczne na pacjenta.

W pracy staram się pamiętać o 2 regułach:

  • najlepszym diagnostą dziecka jest... jego matka, ojciec lub każdy bliski opiekun - dlatego należy uważnie słuchać
  • pamiętaj, by badać ‘’od stóp do głów’’

Szczególnie zapraszam pacjentów z problemami:

  • częstych, nawracających lub ciężkich, nietypowych infekcji (dzieci i dorośli)
  • autoimmunizacji (dzieci i dorośli)
  • alergii (dzieci i dorośli)
  • nawracających gorączek (dzieci)
  • neutropenii (dzieci)

Zainteresowania:

  • Filozofia ‘’Rodzicielstwa bliskości’’
  • Pedagogika wg Jespera Julla
  • W wolnym czasie chętnie uprawiam crossFit.